Chuyên cung cấp RAU CỦ QUẢ
 • Đăng bởi: Ngọc Oanh
 • Nhu cầu: Cần bán
 • 02/08/19
Bí xanh và bí đỏ Tây Nguyên
 • Đăng bởi: Khang
 • Nhu cầu: Cần bán
 • 16/08/18
TÌM MỐI THU MUA NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
 • Đăng bởi: lantran
 • Nhu cầu: Cần bán
 • 03/05/18
Tìm vựa thu điều thô
 • Đăng bởi: Tuan
 • Nhu cầu: Cần bán
 • 11/04/18
Cần nhập khổ qua số lượng lớn
Cần tìm mối hoa xuất khẩu đi singapo